Kako da se rešite odvratnog mirisa dima

Koliko puta vam se puta desilo da kada prijatelji koji su bili kod vas odu i…