Šta sve mora sadržati izrada biznis plana?

Svaka ozbiljna firma zna da je izrada biznis plana ključna za njeno poslovanje i svaki biznis projekat, te ne čudi što se ova dragocena biznis tehnika sve više primenjuje i u našim uslovima. Iako zvuči komplikovano i preteško, izrada biznis plana zapravo samo zahteva dobru poslovnu ideju i kreativnost u okviru njenog sprovođenja u delo, kao i dovoljno vremena za sagledavanje svih mogućih aspekata u samoj realizaciji projekta. Ovaj način planiranja budućih poteza zapravo je ključan za blagovremeno otkrivanje svih mogućih negativnih posledica, koje se zatim na vreme predupređuju.

Opis proizvoda i istraživanje tržišta

Na samom početku, izrada biznis plana mora sadržati kratak rezime u kom se opisuje projektna ideja, nov proizvod ili usluga, ili bilo šta na čemu će se bazirati naredni poslovni potez, kako bi se dobro sagledali svi njegovi potencijali, prednosti i nedostaci. Prva stavka koja za sižeom sledi jesu rezultati istraživanje tržišta. Nakon što se odredi ciljna grupa i tržišni segment na koji se plasira određeni proizvod ili usluga, izrada biznis plana nastavlja se u domenu sagledavanja konkurentskih firmi, što je od izuzetne važnosti za svaki prvi korak. Naime, nije svejedno da li je tržište već prezasićeno određenim proizvodom ili uslugom ili se osnova određenog projekta pojavljuje kao nova i jedina. Zato bi izrada biznis plana trebalo da sadrži detaljnu analizu rezultata ovakvih istraživanja, kako bi se dalje delovalo u skladu sa njom.

izrada biznis plana

Organizacija i finansije

Naredni element koji izrada biznis plana podrazumeva jeste organizacija. Treba dobro razmisliti o ljudskim resursima kojima određena firma raspolaže, kao i oceniti da li su oni dovoljni za realizaciju konkretnog projekta. Ukoliko je odgovor negativan, izrada biznis plana mora predvideti unajmljivanje saradnika, partnera ili volentera koji će pomoći u celokupnom ostvarivanju ideje, a zatim precizno definisati uloge svakog pojedinačno, kao i iznos koji je za to potreban. Time se zalazi u naredni aspekt koji izrada biznis plana mora sadržati, a to su finansije. Najpre se počinje sa onim iznosima potrebnim za ulaganje, odnosno za sprovođenje čitavog projekta, a zatim završava sa konkretnim rezultatima, bilo da je u pitanju profit, sticanje dragocenih kontakata, partnerstava i slično. Tako svakoj firmi, bez obzira na njenu veličinu, izrada biznis plana omogućava jasno sagledavanje svih finansijskih aspekata, kao i da proceni da li su i u kojoj meri određeni rezultati prihvatljivi.

Izrada biznis plana u sferi marketinga

Marketing je jedan od najbitnijih segmenata svakog projekta, te izrada biznis plana nikako ne bi trebalo da prođe bez ovog elementa. Ne samo što će se na taj način sagledati sve mogućnosti za reklamiranje, od onlajn, štampanih i TV promocija, do različitih skupova i seminara, već će deo toga spadati i u finansijski deo: kako marketing zahteva ulaganje, biće jasno i koji su to tačno iznosi u pitanju. Već samo određene ciljne grupe aktivira i reklamnu sferu, za šta je ponekad potrebna i posebna izrada biznis plana koja će biti deo većeg poslovnog projekta, kako bi se uvideo sav potencijal koji biznis ideja ima tokom i nakon promosivanja, što ujedno podrazumeva i pregledno definisane očekivane rezultate.

Podeli na:

Ostavite komentar

Vaša emall adresa se neće prikazati drugima. Obavezna polja su obeležena sa *