Kako da znate da vaš televizor vredi popravljati?

Kako da znate da vaš televizor vredi popravljati? Kada vam se pokvari televizor, a pritom vam…