Sačuvajte privatnost

Sačuvajte privatnost. Lične podatke sačuvaćete samo na jedan neverovatan način, ako ih ne šerujete. Poenta je…

KAKO BILO GDE U SVETU POZVATI POLICIJU, HITNU POMOĆ…

Jedinstveni broj za izvanredne situacije koji se s mobilnog telefona može pozvati bilo gde u svetu…