Želja…

Čovek je željen tek ako želi. I ako sebe celog damo , tek tada i možemo…

Radost

Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god nalazite snage za…

Suze i žene

Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza…

Ljubav

Velika, prava ljubav pokazaće svoju punu snagu samo onda ako uspe da od dvoje ljubavnika, slabih…

Briga

Kad seljak ima neku tešku porodičnu brigu ili veliku štetu u imanju, treba videti kako tada…

Misli – Nepoznato

PRIZNAJTE DA NE ZNATE A ONDA ZAKORAČITE U NEPOZNATO   Nije uvek neophodno nešto znati. Mnogo…