Tagged: istina

4

PARADOKS – Istinski najbolji savet do sad…

Paradoks našeg vremena je da gradimo sve više zgrade, a nižeg smo praga tolerancije, autoputevi su širi, a pogledi na svet sve uži. Trošimo više, a imamo manje, kupujemo više, a manje uživamo. Imamo veće kuće, a manje roditelja. Sve je podređeno uštedi vremena, a vremena imamo sve manje. Imamo veće obrazovanje i titule, a manje smisla, više znanja, a manje pravilno prosuđujemo, više stručnjaka, a više problema, više medicine, a manje zdravlja.