Istina

Ako čovek nije spreman na sve, nije spreman ni na šta…

Želja…

Čovek je željen tek ako želi. I ako sebe celog damo , tek tada i možemo…

Previše umorni

Jedna stara priča govori o lovačkom psu koji je zavijao dugo u noć. Probudio je farmera…