Marketing – Šta jeste, a šta nije!

Šta nije marketing?

Najveći broj ljudi poistovećuje marketing sa reklamom i prodajom, što je, naravno, sasvim pogrešno. Marketing je jedan od sastavnih elementa vođenja biznisa koji, za razliku od vođenja poslovnih knjiga, bar na prvi pogled izgleda sasvim jednostavan i lako razumljiv.

Šta jeste marketing? marketing-2

Marketing je baziran na vrlo jednostavnoj ideji koja ima ogroman uticaj na to kako se biznis vodi. Od 1950-ih godina veruje se da je za uspeh u biznisu marketing ključan. Zato je važno da svako ko namerava da započne sa sopstvenim biznisom unapred bude siguran da potpuno razume i zna šta je marketing i kako da ga primeni.

Marketing kao koncept – filozofija ili stav prema biznisu. Kupci su ”srce” svakog biznisa i jedini način da se opstane i bude uspešan jeste da se poznaju potrebe kupaca i da se one zadovolje bolje nego što to čine konkurenti. Marketing aktivnosti u fokusu imaju KUPCA – njegova očekivanja i zadovoljenje njegovih potreba.

Marketing kao strategija – skup odluka o:
q Proizvodu – koje proizvode i/ili usluge ćete ponuditi tržištu?
q Ceni – po kojoj ceni ćete ih prodavati?
q Promociji – kako ćete promovisati svoj proizvod i/ili uslugu?
q Kanali prodaje – gde ćete prodavati svoje proizvode i/ili usluge kupcima?
Ova četiri pojma zajedno čine MARKETING MIKS.

Marketing kao profesija – obuhvata menadžment procese, tehnike i veštine, kao što su:
q istraživanje tržišta
q razvoj novog proizvoda
q definisanje politike cena
q reklamiranje
q promociju
q odnosi sa javnošću
q prodaja
q distribucija proizvoda.

Ne zaboravite konkurenciju!

Pored Vas i kupca, u marketing je uključena i treća strana – KONKURENTI. Kad god donosite neku odluku, razmišljajte o kupcima, ali i konkurentima. Poznavanje konkurenata je veoma korisno – poštujte njihove jake strane, otkrijte slabosti i učite od njih! Ključni faktor uspeha leži u zadovoljenju potreba kupaca kvalitetnije i efikasnije od konkurencije.

marketing

Šta treba znati o tržištu?

Da bi ste mogli da zadovoljite potrebe kupaca bolje i kvalitetnije od vaših konkurenata, potrebno je da saznate što više o vašem tržištu:
q Koji su motivi kupovine vašeg proizvoda i/ili usluge?
q Kakve su želje i zahtevi vaših kupaca?
q Koje su glavne karakteristike tipičnog kupca vaših proizvoda?
q Kolika je veličina vašeg tržišta? Da li će se u narednom periodu ono povećavati ili smanjivati?
q Kako ćete dopremati proizvode kupcima – koje prodajne kanale ćete koristiti?
q Kakva je struktura vašeg tržišta? Da li ono može da se podeli na više prepoznatljivih homogenih segmenata – deca:predškolska, školska i tinejdžeri ili žene: mlade i sredovečne?

Ocenite sebe

Pokušate da uradite sopstvenu SWOT analizu. To znači da učinite napor da na papir stavite vaše jake strane (S – strengths) i slabosti (W – weaknesses), vaše šanse (O – opportunities) i pretnje ili rizike iz okruženja (T – threats). Time postajete svesni u čemu ste drugačiji (jake strane), na čemu treba dodatno da radite (slabosti), na šta da fokusirate sopstvenu strategiju (šanse), o čemu da vodite računa (rizici).

Razvijte proizvod i/ili uslugu koji su potrebni tržištu

Kada razmišljate o proizvodu koji ćete ponuditi tržištu, ne zaboravite da treba da bude dizajniran na osnovu zahteva kupaca. Razvoj proizvoda odnosi se na kompletnu ponudu: ne samo tehničko-tehnološke aspekte proizvoda, već i na pakovanje, izgled, dizajn pratećih usluga, imidž proizvoda, cenu i načine promocije i distribucije.

Na tržištu koje karakteriše jaka konkurencija vrlo je važno da vaš proizvod ima neku jedinstvenu karakteristiku u kojoj kupac lako može da prepozna neku upotrebnu vrednost za sebe koja zadovoljava neku njegovu potrebu. To znači da je potrebno da vaš proizvod učinite različitim u odnosu na konkurentske: u pogledu imidža, dizajna, cene, načina distribucije i/ili promocije. Važno je da ta razlika bude očigledna.

Promocija i prodaja

Čak i ako na tržištu postoji jagma za vašim proizvodom/uslugom, nemojte započeti sa prodajom pre nego što se uverite da kupci poznaju vaš proizvod i prepoznaju koristi koje mogu imati od njega. Ne zaboravite da su kupci lenji. Sve dok im neka potreba koja nije zadovoljena ne izaziva neprijatnosti i probleme, pokušaće da iskoriste ono što već imaju. Zato je važno da pre početka prodaje budete sigurni da kupci poznaju karakteristike vašeg proizvoda/usluge, da znaju kako im mogu koristiti, zašto im život čini lakšim i jednostavnijim, jeftinijim ili bar interesantnijim nego što je to bilo ranije.

Dve strategije vam stoje na raspolaganju:
q Promocija(npr.reklama, sajmovi) – cilj je da što više ljudi sazna za vaš proizvod/uslugu
q Lična prodaja – cilj je da pronađete one koji mogu biti ozbiljno zainteresovani za vaš proizvod/uslugiu i da pokušate da im u direktnom kontaktu prodate proizvod.

Naravno, ako je promocija bila efikasna, neće vam biti potrebno da sami tragate za potencijalnim kupcima. Međutim, najverovatnije ćete obe strategije morati da koristite istovremeno.

Kako da napravite marketing plan?

Marketing plan je ”srce” biznis plana. Marketing plan je deo biznis plana. Sadrži informacije o vašim kupcima i konkurentima, ciljevima i načinima njihovog ostvarenja (strategijama).

On treba da odgovori na sledeća pitanja:
1. Ko su vaši kupci?
2. Kako će izgledati Vaš proizvod / usluga?
3. Kolika će biti cena Vašeg proizvoda/ usluge?
4. Kako ćete ga promovisati i prodavati?
5. Kako ćete ga distribuirati do kupaca/ korisnika?
6. Koliko sve to košta?

Podeli na:

Ostavite komentar

Vaša emall adresa se neće prikazati drugima. Obavezna polja su obeležena sa *